Nimelt oli post-punki viljeleval oli Metro Luminalil juba ammu kavas 6. detsembril teha ERMis oma uue albumi „Ajaja” esitluskontsert. „Nüüd pühendame selle Hiiumaa metsade kaitsele,” räägib kirglikult Hiiumaal elav muusik.

Just Jancis oli see, tänu kelle tegevusele said metsaraidest alarmeeritud nii keskkonnakaitse kui ka külarahvas, politsei ja omanike sugulased.

„Tulevikus tuleks raieloast ja metsaraie kavatsusest kohustuslikult informeerida nii naabreid kui ka külarahvast, mis võiks ära hoida ebaseaduslikud langetamised,” unistab Jancis.

Sotsiaalmeedias on ta kirjutanud: „Kas seda metsavargust oleks saanud takistada, kui suhtumine ei oleks olnud algusest peale ükskõikne ja kasvõi üks inimene oleks tulnud selle peale, et helistada omanikule ja küsida, kas või viisakalt, et mis teed seal metsas?

Kas kavatsed kõik maha võtta või jätad midagi alles ka? Võin öelda, et mina üritasin seda kohe teha ja kuna ajasin inspektorid ja vallavanema kohale asja vaatama, siis vargus lõpuks ka avastati. Päästke Hiiumaa metsad!”

Sajandi rööv, mitte vargus

Jätkub juurdlus Hiiumaa sajandi varguseks tituleeritud ebaseadusliku metsalangetamise üle, mille kahju ulatub 100 000 euroni.

„Mitte vargus vaid lausa rööv! Aga midagi sellest juurdlusest ma ikkagi ei tea,” kostis mees, kes juba eelmisel esmaspäeval sai tänu naabritele teada metsavargusest oma tädi metsas Luidjal, millest ka paukselt teatas nii politseile kui Rootsis elavatele sugulastele.

Metsa omaniku, 94aastase Rootsis elava Amanda Masti õepoeg Ain Voogla on jätkuvalt endast väljas. „Politsei on mind küll küsitlenud, aga nüüd tahan me ka neid küsitleda, et miks asjad nii aeglaselt käivad,” kostis mees Maalehele kolmapäeva ennelõunal just Kärdla teed ette võttes.

Ei Rootsi tädi ega ka tädipojaga tal kolmapäeval hommikul ühendust saada ei õnnestunud.

“Tädi pidi ära surema. Ei uskunud enne kui nägi. Tal on käimisega raskusi, ei kuule, silmanägemine on kehva – inimene on peaaegu sada aastat vana…,” nii rääkis Ain Voogla läinud laupäeval Hiiu Lehele šokist, mis Rootsist kohale saabunud vanainimest tabas.

Võimalik allkirjavõltsing


„Politseil on praeguseks kogutud info alusel kahtlus, et volikirjal ja lepingul ei ole omaniku allkiri, kuid lõpliku kinnituse võltsingu osas annab käekirja ekspertiis. Praegu ei oska öelda, kui kaua ekspertiis aega võib võtta,” selgitab Maalehele Moonika Raudsepp, Kärdla politseijaoskonna juht.

Ta lisab, et kuniks selgitatakse, missugune roll on erinevatel metsafirmadel selles juhtumis, ei ole kellelgi õigust kinnistult raiutud puitu edasi töödelda. Puitu on võimalik realiseerida vastavalt omaniku soovile, kui tema kui kahju saaja sõlmib lepingu oma vara realiseerimiseks. „Politsei on kogunud antud menetluses tõendeid ja omab täna informatsiooni, et raieõigus on omandatud läbi mitmete erinevate firmade.”

Kuidas oli ikkagi võimalik, et keegi ei märganud nii mastaapset raiet, küsis Maaleht. „Metsatöid teostatakse saarel hulgaliselt ja mitmetel kinnistustel ning väliselt ei ole võimalik eristada nende ebaseaduslikkust. Antud kontekstis taandume endiselt heale naabrivalve tööle või enda metsa kinnistute üle järelevalve teostamisele,“ vastas politseinik Raudsepp.

Metsaharvendajad vaikivad


Metsa raiumist viis läbi firma Metsaharvenduse OÜ kui väidetavalt metsa heauskne ostja või suisa kuriteo ohver. Tegemist on Eesti erakapitalil põhineva osaühinguga, mis asutati 2006.aastal. Firma tegutseb Kosel.

„Kuna juurdlus käib, siis kokkuleppel politseiga me kommentaare ei anna,” ütles Maalehele firma juhatuse liige Priit Piirsalu.

Juristi vahendusel teatas firma järgmist: "Metsaharvenduse OÜ rõhutab, et kriminaalmenetluse alustamisega ja läbiviimisega seotud asjaolud on Metsaharvenduse OÜ-le tänaseni teadmata.

Metsaharvenduse OÜ on enda tegevuses juhindunud kehtivatest seadustest ning eeldanud, et sellisest talitavad ka teised turuosalised (sealhulgas Keskkonnaamet, kes on väljastanud asjaomased metsateatised).

Juhul kui antud juhtumis peaks siiski selguma, et ajakirjanduses kajastatud kahtlused leiavad kriminaalmenetluses kinnitust, tuleb Metsaharvenduse OÜ-d käsitleda kui kuriteo ohvrit. Vastupidise kuvandi ennetav loomine ja sellele viitav teabe avaldamine ei ole asjaolusid arvestades kuidagi õigustatud."

Kokkuvõtlikult sai 13. novembril sai politsei teate, et Hiiumaal on omaniku teadmata ja võltsitud allkirja kasutades müüdud läbi mitme ettevõtte edasi 94-aastasele naisele kuuluva metsa raieõigus. Raieõiguse viimasena ostnud ettevõte on esialgsel hinnangul maha võtnud ligi 3400 tihumeetrit metsa ning tekkinud kahju ulatub üle 100 tuhande euro.