Alampalga tõus toob kaasa elatisraha tõusu, aga võib kaasa tuua ka näiteks lasteaedade kohatasu tõusu. Tänavu on alampalk täistööajaga töötamise korral 540 eurot ja tunnitasu alammäär 3,21 eurot.