19. märtsil otsustas vabariigi valitsus, et riigi poolt hüvitatakse haiguspäevad esimesest kolmanda päevani kõigi töövõimetuslehtede osas. Seda hüvitist plaanitakse maksta kuni maikuuni.

Siiani haiguslehel olles kolme esimese haiguspäeva eest hüvitist ei makstud, kuid tööandja sai seda soovi korral teha. Kui töötav inimene haigestub, jääb ta töövõimetuselehele ehk haiguslehele. Selle alusel maksavad tööandja ja haigekassa inimesele haigushüvitist. Esimese kolme päeva eest on lubatud haigushüvitis riigi poolt erimeetmena tasuda. 4. päevast kuni 8. päevani maksab haigushüvitist tööandja töötaja keskmise töötasu alusel. Tööandja arvutab haigushüvitise töötaja viimase kuue kuu keskmise palga põhjal, hüvitis on 70% töötaja keskmisest töötasust.

Alles 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa töötaja päevatulu alusel, mis on 70% päevatulust. Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks.

Riik toetab FIEsid sotsiaalmaksu tasumisega

Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata kriisiga kaasnevate majandusraskustega toime tulla.

Avansiline makse kantakse FIE maksu- ja tolliametis (MTA) olevale ettemaksukontole. Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, saab ta seda raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks kas kohe või tulevikus ja võib selle küsida oma pangakontole.

Kui palga väljamakse on väiksem kui sotsiaalmaksu kuumäär, siis märtsis, aprillis ja mais pole ettevõtjatel kohustust tasuda sotsiaalmaksu vähemalt kuu määralt.

Nii FIEdele kui ka teistele maksumaksjatele ei arvutata ega määrata kahe kuu jooksul ehk 1. märtsist kuni 1. maini maksuvõlgadelt intresse ja neid ei tule ka hiljem tasuda.

Meede puudutab nii varem tekkinud maksuvõlgadelt intressi arvestamist ja tasumist kui ka alates 1. märtsist tekkinud ja tekkivatelt maksuvõlgadelt intressi arvestamist. Intresside tasumine peatatakse ka ajatatud maksuvõla puhul. Alates 1. maist taastub tavapärane intressi arvestus, kuid siis juba määraga 0,03 protsenti päevas.

Maksuvõlgade ajatamise korral saab MTA õiguse vähendada intressi määra kuni 100 protsenti. Hetkel on maksimaalne võimalik intressi vähendamine 50 protsenti. Intressi määra vähendatakse tähtajatult praeguselt 0,06 protsendilt 0,03 protsendile. Eriolukorra ajal tuleb endiselt korrektselt ja tähtaegselt esitada maksudeklaratsioone. Kui vähegi võimalik, tuleb tasuda makse õigeaegselt. Need kohustused ära ei kao.