WMO korraldab rahvusvahelisel tasandil ühtse katusorganisatsioonina nii meteoroloogia, hüdroloogia kui ka kliima valdkonna tegevust, olles ÜRO sarnaste ühingute seas kõige efektiivsem.