Kaugtõestamisega toimingut võib taotleda kõigilt notaritelt – selleks ei pea pöörduma tingimata samas piirkonnas tegutseva notari poole.

Kaugtõestamise teel tehtav ametitoiming on nagu tavapärane notaribüroos tehtud toiming. Ainus erinevus on selles, et notar ja osaleja ei viibi samas ruumis, suhtlus toimub üle videosilla ja dokumendid allkirjastatakse digitaalselt. Süsteem võimaldab vähimagi kahtluse või tehnilise tõrke korral tehingu viivitamatult katkestada.

Samas on tegu võimaluse, mitte kohustusega. Notar ega ametitoimingus osaleja ei saa kohustada kedagi teist tegema toimingut kaugtõestamise teel. Igaühel on õigus nõuda kohtumist notaribüroos.

Kaugtõestamise teel ei ole võimalik abielusid sõlmida ja lahutada ning teha abielu ja abielulahutuse kandeid.

Kaugtõestamiseks tuleb eelnevalt notariga kas notar.ee iseteeninduse kaudu või otse kokku leppida kaugtõestusena tehtav toiming ja selle tegemise aeg. Täpsem info vt Notarite Koja koduleheküljelt.