Vabariigi valitsus kiitis heaks üleriigilise alkoholimüügi piirangu, mis hakkab kehtima 25. septembri ööl vastu 26. septembrit alates kella 00.00st. Öise alkoholimüügi keeld kehtib 00.00st kuni 10.00ni kõigis kohtades, kus müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks, näiteks baarides, ööklubides, restoranides, teatripuhvetites või hotellides. Piirang kehtib kuni 24. oktoobrini (kaasa arvatud) ning valitsus hindab selle jätkamise vajadust nädal enne piirangu kehtivusaja lõppu. Seoses valitsuse kehtestatava üleriigilise piiranguga lõpevad 25. septembrist kella 00.00st politsei- ja piirivalveameti kehtestatud piirkondlikud alkoholimüügi keelud.

Öise alkoholimüügi üleriigiline piirang kehtestatakse seetõttu, et Eestis on COVID-19 nakkuse levik hüppeliselt kasvanud ja koroonaviirus levib eriti hästi alkoholiga pidudel. Järelevalvet alkoholimüügi piirangu täitmise üle peab tegema kohalik omavalitsus.

Tasuta õigusabi pealinnas

Eesti Juristide Liit koostöös õigusteaduskonna üliõpilastega annab Tallinna elanikele tasuta õigusabi telefoni või e-posti teel ning abivajajate küsimustele vastavad vähemalt 2. kursuse õigusteaduskonna üliõpilased. Tasuta õigusabi saab e-posti teel ejl@juristideliit.ee, tööpäevadel telefonidel 631 3002 või 644 9501 või 631 4446. Jätkub Õigusapteek, mis toimub 30. septembril Vene Kultuurikeskuses.

Tasuta õigusabi antakse perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töövaidluste, korteriühistute jm teemadel.

Õigusnõu taotlejad saavad õigusabi kuni 20 minutit ja klient peab kandma maski. Dokumente, avaldusi või kaebusi klientidele ei vormistata. Eelregistreerimist ei toimu. Lisainfo www. juristideliit.ee.