Etenduses osalesid Eesti sõjaajaloo taaskehastamise klubid, lätlaste kolmekümnemeheline grupp jäi reisipiirangute tõttu tulemata. Kasutusel olid paukpadrunitega vintpüssid, kuulipildujad, suurtükid, soomusautode rekonstruktsioonid ja pürotehnilised efektid.

1917. aasta oktoobrist kuni 1918. aasta aprillini oli Haapsalu esimese Eesti rahvusväeosa, I Eesti jalaväepolgu asukohaks. Selle väeosa ohvitseridest ja sõduritest sai Eesti rahvaväe tuumik Vabadussõjas, kui võideldi välja eesti õigus iseseisvusele.