Maalehe lugeja

Kindlustushüvitist koondamise korral maksab töötukassa koondatule, kelle töösuhe selle tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või kes on töölepingu üles öelnud töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel. Koondamishüvitisele on õigus ka vanaduspensioniikka jõudnud inimesel ning inimesel, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension. Küll aga ei saa eelnimetatud inimesed töötuskindlustushüvitist ega töötutoetust, kuna selle maksmise eelduseks on töötuna arvele võtmine.

UUSI SEADUSI

Teise pensionisamba maksed saab peatada

Oktoobris saavad inimesed otsustada, kas nad jätkavad omapoolseid sissemakseid II pensionisambasse 1. detsembrist kuni 2021. aasta augusti lõpuni. Riik katkestas omapoolsed maksed juba juulis (v.a 1942.–1960. aastal sündinud inimestele, kelle puhul riigi maksed jätkuvad).

Nüüd saavad tulevased pensionärid otsustada, kas nad panustavad ka nimetatud üheksa kuu jooksul II sambasse 2% palgast või mitte.

Kes soovib oma kohustusliku kogumispensioni sissemaksed ajutiselt katkestada, saab kuni 31. oktoobrini esitada avalduse kas Pensionikeskuses või pangas, et loobub oma palgalt 2% sissemakse tegemisest.

2% makse tasumine peatub siis 1. detsembrist 2020 kuni 31. augustini 2021. Sissemaksete ajutise katkestamise avaldusi saab esitada veebilehe www.pensionikeskus.ee iseteeninduses või pangas. Avalduse esitamine maksab 0,65 eurot. Avalduse esitamisel peatub 2% makse tasumine 1. detsembrist 2020. aastal kuni 31. augustini 2021. aastal.

Avalduse saavad esitada ka ajavahemikus 1942–1960 sündinud inimesed, kellel peatub siis alates 1. detsembrist 2020. aastal nii 2% kui ka 4% sissemaksete tegemine.

Lugu ilmus esimest korda neljapäevases (15.10.2020) lehes.