Justiitsministeerium on saatnud kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega muudetakse perekonnaseaduses alaealisele lapsele elatise määramise korda.

Seni on olnud miinimumelatis, mida nõutakse pere juurest lahkunud vanemalt oma lapse heaks, pool vabariigi kehtestatud kuupalga alammäärast.