Seadusemuudatuse peamine eesmärk on leevendada väiketootjatele seatud nõudeid. Mis siis täpselt muutub? Eelkõige jääb vähemaks halduskoormust ja bürokraatiat. Alustav ettevõtja, valmistagu ta siis vorsti või sushi't, saab edaspidi alustada oma tegevust kohe pärast seda, kui tarvilised toiduhügieeni tingimused on täidetud ja ta on läbinud teatamiskohustuse ehk informeerinud kontrollijaid. Kaob ära senine loakohustus, mille hankimine võttis rohkelt aega ja vaeva ning mille saamise eeltingimuseks oli see, et järelevalveametnik käis ka kohapeal ettevõtet üle vaatamas.

Samas ei tähenda nüüd leebemad reeglid seda, et ettevõtteid enam üldse ei kontrollitaks. Pigem ongi mõistlik teha nii, et inspektor vaatab tootmise üle sel ajal, kui ettevõte juba reaalselt tegutseb. Mitme toiduhügieeni reegli täitmist saabki kontrollida just siis, kui töö juba käib, mitte värskelt valminud puhtas köögis. Sul võib näiteks ju olla mitu kraanikaussi või lõikelauda, aga kui praktikas kasutatakse sama lõikelauda toore liha tükeldamiseks ja seejärel värske salati valmistamiseks, siis on asjad mõnevõrra käest ära.