Kuna seaduse tekst on selles küsimuses vastuoluline ja pakub tõlgendamiseks eri võimalusi, on siin ka palju vaieldud.

Laialt on levinud eksiarvamus, nagu ei kehtiks volitus pärast volitaja surma. Nii oli see tõesti kuni 1.07.2002.