Tuleb lõpetada hangetega süsteem ja muuta maakondlik liinivõrk ühe ja ainsa riigiettevõtte pärusmaaks. Omavalitsusi aga kohustada rongipeatustes ja mujal ehitama bussipeatused välja vajaduspõhiselt ja võimalikult lähedale, tagamaks kiireid ümberistumisi.

Kord-paar päevas sõitev buss ei sobi töölkäimiseks. Üldjuhul on selleks, et ajad inimestele sobiks, vaja keskusesse sõitvate busside väljumisi enne kella kaheksat, üheksat ja 10, keskusest tagasi rohkemgi, peale kella 17, 18, 19 ja 20. On ka töökohti, kus töö lõpeb alles 22.

Seega tähendaks vajalike busside käikupanek igal suunal väga suurt kulu. Miinimumtihedus, mis lubaks bussiliinil toimida võimalikult efektiivselt, on 6+1 bussi päevas. Lisabuss tuleneb olulisest vajadusest tagada üks bussiaeg ka keskpäeva kandis, mis on tarvilik kõikvõimalike elementaarsete vajaduste puhul. Poeskäigud, ametiasutuste külastamine, arsti juures käimine. Ka sõidud puhke-eesmärgil nagu pere ja lastega neile mõeldud paikadesse minek, mis on ka osa elukvaliteedist.