Vana võlg ei kustu aga iseenesest, see tuleb lõpetada kas kohtutäituri abiga või kohtus. Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse alusel saavad kohtutäiturid alates esimesest aprillist täitemenetluse lõpetada, kui võlgnik on esitanud selleks avalduse ja täitmise aegumise tähtaeg on möödunud.

Avalduse läbivaatamine kohtutäituri juures maksab koos käibemaksuga 18 eurot. Lisaks on kohtutäituril õigus nõuda ka tasu menetluse raames tehtud töö eest, ehk menetluse põhitasu kuni 50% ulatuses.