Kümme aastat tagasi, 5. aprillil 2011 võeti vastu seadusemuudatus, mille kohaselt jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude aegumistähtaeg on 10 aastat varasema 30 aasta asemel. Seega on saabunud tänavu 5. aprillil see aeg, mil kümnete tuhandete eestlaste täitemenetlused aeguvad, hinnanguliselt võib sel kuupäeval täitemenetlus aeguda 80 000 inimesel.

Vana võlg ei kustu aga iseenesest, see tuleb lõpetada kas kohtutäituri abiga või kohtus. Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse alusel saavad kohtutäiturid alates esimesest aprillist täitemenetluse lõpetada, kui võlgnik on esitanud selleks avalduse ja täitmise aegumise tähtaeg on möödunud.

Avalduse läbivaatamine kohtutäituri juures maksab koos käibemaksuga 18 eurot. Lisaks on kohtutäituril õigus nõuda ka tasu menetluse raames tehtud töö eest, ehk menetluse põhitasu kuni 50% ulatuses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid