Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko sõnul ei tohiks nõnda julget suurulukit filmida, toita, hirmutada ega temaga kontakti lubada. Piisaks vaid telefonihelinast, kui loom võib endale või teistele viga teha.