Käisin Kalestes kohal, kui RMK esindajad selgitusi jagasid. Kohaliku ajalehe toimetaja pidas seal dialoogi peametsaülemaga. Andres Sepp püüdis selgitada, et RMK peaülesanne on metsade järjepidevus, et kõikjal kasvaksid samaväärsed metsad ka järgmise saja aasta jooksul. Ütleksin, et selgitused ei mõjunud.

Minu enda mulje: pohla kasvukohatüübis on parimad puistud männikud. Kalestes nii ongi. Mändi on plaan raiuda aegjärkse raiega pikema perioodi jooksul, et saaks noore metsa kasvama vana metsa turbe all.

Kui me aga lükkame praegu raied 50 aastat edasi, siis selleks ajaks on meie lapselapsed juba tegijad ja peavad ikkagi neid metsi raiuma.