Paljud pere juurest lahkunud vanemad, kes kohustatud lapsele elatist maksma, on sattunud ise võlaringi ega suuda nõutavaid summasid tasuda. Nii ongi väljatöötamisel paindlikum süsteem, mille kohaselt on miinimumelatist tunduvalt vähendatud, et selle maksmine ei käiks paljudele vanematele üle jõu ja lasteni ikka tegelikult ka elatis jõuaks.

Eelnõu eesmärk on luua alaealisele lapsele elatise kindlaksmääramise kord, mis vastab Eesti elustandardile ja on paindlik. Kohtud peavad edaspidi elatise summa kindlaksmääramisel arvesse võtma uued kriteeriumid.