Muudatuse eesmärk on vähendada käibemaksupettusi ning tagada Euroopa Liidu ettevõtetele võrdsed konkurentsitingimused võrreldes kolmandate riikide ettevõtetega. Kaupmeeste jaoks on see tervitatav, kuna näiteks Eesti kaupmees peab 19eurose telefoniümbrise müügil tasuma riigile 20% käibemaksu, kuid Aasia kaupmees on sellest pääsenud.

See tähendab aga tarbijale lisasekeldusi. Kui siiani olid alla 22eurose väärtusega saadetised deklareerimis- ja maksuvabad, siis edaspidi tuleb kõik tellitud kaubad deklareerida olenemata väärtusest ja käibemaksu maksta igal juhul.