Kohalik kogukond oli üsna varmas aruteludes kaasa lööma – ühe kõrgendatud avaliku huviga ala ehk KAH-ala kohta esitati keskeltläbi 20 ettepanekut. Kui kava projekt oli koos, tehti veel u 10 ettepanekut, mille metsaülemad omakorda läbi töötasid ja soovijatega ka metsas lankide paigutust jms üle vaatamas käisid. Omavalitsused arutlesid agaralt kaasa 20 KAH-ala puhul.

Vaid kümnendik ettepanekutest olid sellised, millega avaldati soovi antud kohas riigimetsa majandamine üldse lõpetada. Osa ettepanekute tegijaid saatis arutelude igas etapis sarnase sisuga ettepanekuid – peatada metsa majandamine. Selliste ettepanekutega aga pole RMK-l võimalik arvestada, sest ka KAH-alal vajab mets uuendamist.