Lugu  ilmus ajakirjas Eesti Loodus. Autor kirjutab: "Järgnevalt püüan tutvustada binoklite omadusi, millele võiks enne ostuotsust mõelda. Ent kui õnnestub eri instrumente enne proovida ja nende omanikega teema üle arutleda, siis on valikuotsust kindlam teha. Linnuvaatlusretked ja muud loodustegevused on üks võimalus matkabinoklitega tutvust teha. Kokkusaamisi korraldavad ka eripärasemate vaatlushobidega inimesed, näiteks astronoomiahuvilised, jagades hea meelega oma kogemusi.

Esimesed arvnäitajad, mis binokli kohta esitatakse, on hind, suurendus ja esiläätse läbimõõt. Kaks viimast on kirjas binokli kerel kujul 8 x 42, 10 x 50, 7 x 40, 20 x 80 või mingi muu kombinatsioon. Esimene arv tähendab suurendust ehk kui palju kordi binokliga vaadeldav objekt paistab suurem või lähemal palja silmaga vaadeldavast. Teine number näitab esiläätse läbimõõtu millimeetrites. Seega, 8 x 42 binokkel annab vaatlejale 8-kordse suurenduse ja binokli esiläätse läbimõõt on 42 mm."