Hoolimata põuasest suvest on seenesaak pärast augustivihmasid väga rikkalik. Sotsiaalmeedia on tulvil fotosid täis seenenõudest ja seeneuudiseid tuleb igast Eesti kandist. Küsisime lugejatelt, millises Eesti piirkonnas saab metsast parima seenesaagi.

Küsitluse tulemuste järgi peaksid parimad seenesaagid koju jõudma Eesti põhja- ja lõunaosast. Märksa vähem lugejaid leiab, et parimad seenepaigad asuvad Kirde- ja Lääne-Eestis või saartel.