Jõgede äravoolu uurimine on veemajanduse jaoks ääretult oluline, kuna Eestis moodustab veevaru põhilise osa just jõgede kaudu ära voolav vesi. Nii hakati juba vabariigi algusaastail ka meie siseveekogusid põhjalikult uurima. Algselt pöörati tähelepanu üksikutele jõgedele, mis olid majanduslikult (hüdroenergia, veeliiklus, üleujutuste mõju selgitamine) suurema tähtsusega.

Hiljem hakati uurima jõgesid laiemalt, sest tekkis vajadus veemajanduslike küsimuste lahendamiseks jõgikondade ja vesikondade viisi – põhimõte, mis on kasutusel ka tänapäeval veemajanduse korraldamisel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid