Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Enam kui kolmandik vastanutest arvas, et koolid peaks saama ise otsustada, kas saab kontaktõpet jätkata. Ligi kolmandik pooldas aga üldisele distantsõppele minekut.

Suhtumine koroonaviirusest tingitud piirangutesse ja käitumisjuhistesse on ühiskonda märgatavalt polariseerinud. See avaldub ka meie nädala küsimuse vastustes ja kommentaarides.