Euroopa Liit on näinud meile ette umbes 900 miljonit eurot (täpne summa selgub tuleval aastal), et viiksime ellu rohe- ja digipööret ning teeksime väikese arenguhüppe, arendaksime tulevikutehnoloogiaid.
Arutelu ajal kippusid aga pisarad silma. Miks? Mitmed panelistid jõudsid oma arutlustes välja ühe meie arengupiduri juurpõhjuse ehk hariduseni – liigselt lihtsustatud õppekavadeni ning õpetajate, eriti reaalainete õpetajate puuduseni.