Politsei tuletab meelde: kontrolli, kas tead oma dokumendi PIN-koode. Nimelt alates uuest aastast ei väljasta politsei- ja piirivalveamet (PPA) enam uusi PIN-koode neile dokumendi kasutajatele, kelle ID-kaart, elamisloakaart või digi-ID on välja antud enne 30.11.2018.

PPAst selgitati, et muudatus ei puuduta neid inimesi, kellel on dokumendi PIN-koodid teada või koodiümbrik kindlas kohas, et vajaduse korral PIN-koodid meelde tuletada. Koodiümbrik väljastatakse alati koos dokumendiga ning seda tuleb hoida turvaliselt. Nii saab oma dokumenti digitaalselt kasutada kuni dokumendi kehtivusaja lõpuni.

Inimesed, kelle dokument on välja antud enne 30.11.2018, saavad e-teenuste kasutamiseks uued PIN-koodid taotleda kuni aasta lõpuni politsei- ja piirivalveameti teenindusest või Eesti Vabariigi välisesindusest. Uuest aastast tuleb aga PIN-koodide unustamisel või koodiümbriku kadumisel taotleda uus dokument.

Kui PIN-koodid pole meeles, kehtib dokument kuni kehtivusaja lõpuni üksnes füüsiliseks isikutuvastamiseks.

Uue koodiümbriku taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv PPA teeninduses 5 eurot ja välisesinduses 20 eurot.

Alates 1.01.2022 ei väljastata uut koodiümbrikut enne 30.11.2018 välja antud dokumentidele, kuna seni kasutusel olnud tehniline lahendus on aegunud ning teenuse pakkumisega ei ole võimalik jätkata.

Politsei saadab samasisulise teavituse e-posti teel kõigile neile dokumendi kasutajatele, keda muudatus puudutab.

Pea meeles, et PIN1 on sinu tuvastamiseks digitaalses keskkonnas ja PIN2 on sinu allkiri.

Kehtima hakkasid uued koroonapiirangud


25. oktoobrist alates ei saa negatiivse testiga enam tõestada enda nakkusohutust. Kohtadesse, kus küsitakse koroonatõendit, pääsevad ainult vaktsineeritud ja läbipõdenud inimesed, enam ei saa osaleda antigeen-RTD või RT-PCR testi tulemuste alusel.

Muudatus hõlmab spaasid, ujulaid, konverentse, teatreid, kino. Samuti toitlustusasutusi ja meelelahutusteenuseid. Lisaks täiskasvanute sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täiendkoolitust ja täiendõpet. Täiendkoolitusele ja sellega seotud eksamitele kehtestatakse erand, mille järgi tohib lõpetada alustatud koolitused, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks.

Töösuhetes jääb tööl käimise nõuete aluseks jätkuvalt tööandja riskianalüüs. Rangemaks on muutunud ka maskikandmise kohustus, ilma maskita inimesi müügi- või teenindusaladele lubada ei tohi.