Noid, pealtnäha õpetlikke lugusid võib rääkida lõputult, kuid neist pole kasu, vaja on hoopis universaalseid aluspõhimõtteid. Tartu Ülikooli doktorant Kristjan Kikerpill uuris oma doktoritöös kuritegevust kui kommunikatsiooni, täpsemalt seda, millist ohvriks langemise ennetamist toetavat informatsiooni lekib inimestele nende vastu suunatud netikelmuste ja manipulatsioonirünnete sõnastusest, näiteks olukorras, kus inimeselt üritatakse raha välja petta telefonitsi.

Ajakirjandusuuringute teadur Marju Himma osaleb meediakirjaoskuse projektis SMaRT-EU, milles otsitakse erinevaid viise, kuidas inimene saaks end kaitsta manipuleeriva või kahjustava info eest. Omavahel arutades jõudsid Kikerpill ja Himma tõdemusele, et nii kuritegevusliku manipulatsiooniründe kui ka valeinfokampaaniate vastu kaitsmisel aitavad üsna sarnased põhimõtted.