Üha enam tundub, et n-ö looduse kaitsjate valdav seisukoht leiab, et ökosüsteemid on olemas ainult “vanades” ja põlistes metsades ning kõik sellest noorem mets on üks suhteliselt väheväärtuslik paik.

No ja lageraielank – see on ainult üks elutu kõrb. Aga ometi pea kõik meie metsad on alguse saanud lagedast alast.

Kirjutasin oma eelmises artiklis sellest, kuidas metsa aastane jooksev juurdekasv on seotud vanusega ning milline on viimase suhe CO2 sidumisega atmosfäärist. Üks minu kirjanikust sõber luges loo läbi ja esitas retoorilise küsimuse: tihumeetrid ja süsiniku sidumine on tore asi küll, aga ökosüsteem ja elurikkus ju hävib?