Elektri hinna toetuste maksmine on oodanud toetuste esitamiseks vajaliku tehnilise lahenduse taga, samuti pole siiani päris kindel, millise sissetulekuga leibkondadele lisaraha maksma hakatakse.

Selle nädala seisuga sai rahandusministeerium kinnitada, et taotluste menetlemise keskkond on valmis saanud ja kui valitsus on teinud ära otsuse, millist sissetulekupiiri toetuste määramisel arvesse võetakse, saab selle kasutusele võtta.

Nagu majandusminister Taavi Aas teisipäeval riigikogu ees kinnitas, soovitakse süsteem tööle saada võimalikult kiiresti. “Uuest aastast peaks saama taotlusi vastu võtma hakata,” sõnas ta.

Rahandusministeerium ütleb ettevaatlikumalt, et toetuste esitamiseni jõutakse ilmselt jaanuaris, ehk mõnel pool ka detsembri lõpus, kuid täpsemat infot soovitab küsida omavalitsustest.

Vaja igasugu pabereid

Rahandusministeeriumi kõneisik Geili Heinmaa selgitas, et tegu on sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistriga STAR, mis aitab sotsiaaltöötajal osutada isikule vajalikku abi võimalikult sihitatult ja kiiresti ning optimaalse töömahu ja kulutustega.

STARis kuvatakse vajalikud rahvastikuregistri andmed ning maksu- ja tolliameti andmed sissetuleku kohta, energiahüvitise taotlemisel registreeritakse see süsteemis ja hallatakse menetluskäiku. Toetuse saamiseks tuleb esitada üksjagu pabereid ja omavalitsused võivad neid juurdegi küsida.