Eelmise aasta veebruaris edastas keskkonnaamet maaomanikele lendorava uute püsielupaikade kaitse alla võtmise ja Tudusoo looduskaitseala muutmise ettepanekud. Nendega kehtestati uusi majandamispiiranguid kokku 1800 hektaril metsamaal, millest 669 hektarit asub eramaal.

Läinud aasta Eesti parima metsamajandaja tiitli pälvinud Gunnar Lepasaare maadest oli juba varem kaitse all umbes 40 hektarit, uute ettepanekutega lisandus teist sama palju.

Maaomanikele jäi mulje, et otsus uute kaitsealade moodustamise kohta on sisuliselt tehtud.

Tegelikult selgus, et keskkonnaamet oli asunud lendorava püsielupaiga moodustamist menetlema, ilma et keskkonnaministeerium oleks menetlust üldse algatanud.