Tuleb välja, et see raha tuleb Euroopa Liidu taastusrahastust. Mida kergteed taastavad?

Me maakodu maantee äärde ehitati kevadest sügiseni kergteed. Teades, et ka mullas – seega maa sees ja teeäärses võsas ja seal kasvavas heinas – on elu ja elustik, oli seda ehitust palju koledam vaadata kui teede äärseid lageraielanke. Vahe on selles, et lageraielangile jääb enamasti mingi elu alles, seal jääb miski ellu, aga kitsa kinni tambitud asfaldiriba all sureb kõik. Lageraielangil – meie jaoks ehk muidugi aeglaselt, aga ikkagi – hakkab midagi kasvama. Kui me aitame, kasvab sinna mets. Kergtee tambitakse teerullidega nii kinni, et sinna ilmselt ei kasva sadu aastaid mitte midagi.

Asfalt tapab kõik

Palun teedeinsener Ain Kendral pakkuda mulle mõni variant, kuidas kergteed ei oleks nii loodusvaenulikud nagu nad praegu on. Küsin, kas see on üldse võimalik