Keskmine palgakasv ei näita aga paraku seda, kuidas kasvab palk ühel konkreetsel inimesel või kas see üldse kasvab. Palgatase ja palgakasv on tegevusalade lõikes väga erinev. Viimastel aastatel on kõige suuremad palgad olnud ITK- ja finantssektoris ning energiatootmises – just sellises järjekorras. Eelmisel aastal ületas nende tegevusalade palk kogumajanduse keskmist vastavalt 81, 68 ja 41%.