Seminari esimeses pooles tutvustavad OECD eksperdid värsket raportit „Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis: regionaalne valmistumine demograafilisteks muutusteks“. Uuring sisaldab analüüse ja poliitikasoovitusi mitmes valdkondades.

Teises pooles toimub üleriigilise elamute kasutusest väljalangemise ja tühjenemise mustrite analüüsi esitlus ja arutelu, mille koostasid Taltech ja SpinUnit koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga. Uuring käsitleb erinevaid tühjenevate eluasemete kaardistamise võimalusi, võrdleb nende asjakohasust ning annab juhtumiuuringute põhjal praktilisi soovitusi kohalikule omavalitsusele kättesaadavate andmete kasutamiseks.

Konverentsi ajakava


Sessioon 1: Nutikas kahanemisega kohanemine Eestis: regionaalne valmistumine demograafiliseks muutusteks

10.00-10.20 Avasõnad

Jaak Aab, riigihalduse minister, Rahandusministeerium

Lamia Kamal-Chaoui, direktor, OECD ettevõtluse, väikeste ja keskmiste ettevõtete,

regioonide ja linnade keskus

Mario Nava, peadirektor, Struktuurireformide toetamise peadirektoraat, Euroopa Komisjon

10.20-11.05 Maakasutuse ja ruumilise planeerimise kohandamine kahanemisega

Jaebeum Cho, majandusteadlane, OECD ettevõtluse, väikeste ja keskmiste ettevõtete, regioonide ja linnade keskus

11.05-11.50 Kohalike avalike teenuste ja infrastruktuuri rahastamine: väljakutsed ja liikumissuunad

Antti Moisio, majandusteadlane, OECD ettevõtluse, väikeste ja keskmiste ettevõtete, regioonide ja linnade keskus

12.05-12.50 Hariduse andmise olevik ja tulevik

Marc Bournisien de Valmont, poliitikaanalüütik, OECD ettevõtluse, väikeste ja keskmiste ettevõtete, regioonide ja linnade keskus

12.50-13.00 Kokkuvõte

Dorothée Allain-Dupre, regionaalarengu ja mitmetasandilise valitsemise osakonna juhataja, OECD ettevõtluse, väikeste ja keskmiste ettevõtete, regioonide ja linnade keskus

Sessioon 2: Tühjenemise mustrid: kahaneva rahvastiku mõju elamufondile ja elamute kasutusest väljalangemisele

13.30-13.45 Avasõnad

Jüri Rass, ehituse asekantsler, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Raiko Puustusmaa, elamumajanduse ekspert, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

13.45-14.15 Tühjenemise mustrid Eestis: kahaneva rahvastiku mõju elamufondile ja elamute kasutusest väljalangemisele

Damiano Cerrone, linnaplaneerija, SPIN Unit OÜ

14.15-14.25 Tühjenevate eluasemete kaardistamise võimalused ja nende asjakohasus

Kristjan Männigo, arhitekt ja andmeanalüütik, SPIN Unit OÜ

14.25-14.35 Kommentaar

Jaebeum Cho, Majandusanalüürik, OECD Ettevõtluskeskus, VKEd, regioonid ja linnad

14.35-15.15 Arutelu: Mida tähendab ’tark kahanemine’ elukeskkonna ja eluasemete vaatenurgast? Kas meil on piisavalt teadmisi ja vahendeid selleks, et mõista elukeskkonna tühjenemise põhjuseid ning elukeskkonda nutikalt kahanenud elanikkonnale vastavaks kujundada?

Kadri Leetma, inimgeograafia kaasprofessor, Tartu Ülikool

Keiti Kljavin, urbanist, Linnalabori juhatuse liige ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõud

Johanna Vallistu, doktorant, Raganr Nurkse Department Innovatsiooni ja valitsemise instituut, Tallinna Tehnikaülikool

Ivo Jaanisoo, juhataja, ehitus- ja elamuosakond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

15.25-15.55 Kohalike omavalitsuste tühjenemise mustrid. Omavalitsuste praktikad hoonefondi korrastamisel ja peamised väljakutsed elukeskkonna kohandamisel vastavaks kahanenud elanikkonnale.

Kristi Grišakov, linnaplaneerija, Arhitektuuri ja Urbanistika Akadeemia ja FinEst Targa Linna Tippkeskus, Tallinna Tehnikaülikool

15.55-16.05 Kommentaar

Maurice Hermans, teadur, Maastrichti Ülikool

16.05-16.45 Arutelu: Millised on omavalitsuste suurimad väljakutsed elukeskkonna tühjenemise ohjeldamisel ning millist tuge selleks vajatakse? Kuidas elukeskkonda kohandada nutikalt ning millest võiks alustada?

Lenna Hingla, planeeringute juhtivspetsialist, Valga vald

Triin Pärsim, juhataja, Jõgeva valla majandus- ja arendusosakond Kaie Enno, juhataja, Narva Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise amet Dmitri Moskovtsev, projektijuht, Rahandusministeerium

16.45-17.00 Päeva kokkuvõte

Raiko Puustusmaa, elamumajanduse ekspert, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium