9. märtsil jõustus Vabariigi Valituse korraldus, mis võimaldab ajutist kaitset taotleda Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel, kes saabusid Eestisse alates 24. veebruarist. Ajutise kaitse saajatel on Eestis üheks aastaks elamisluba, õigus töötada ja õppida ning ligipääs sotsiaalteenustele.

Politsei- ja Piirivalveametist ajutise kaitse saanud inimene võib kohe peale kaitse saamist tööle asuda. Ajutise kaitse taotluse esitamine ja elamisloa menetlus on kiirmenetlus. Üldjuhul tehakse kaitse andmise otsus koheselt, peale mida väljastatakse inimesele elamisloa andmise otsus koos isikukoodiga. Elamisloakaardi väljastamine võib võtta aega kuni 30 päeva, kuid see ei takista inimese tööle võtmist. Täpsem info on leitav PPA kodulehelt

Ajutise kaitse saanud töötajatele tuleb maksta töötasu vähemalt alammäära suuruses, mis 2022. aastal on 3,86 eurot tunnis või 654 eurot kuus (bruto). Samuti kohaldub neile töölepingu seadus koos kõigi teiste nõuetega - täpselt nagu kohalikele töötajatele.

Tööinspektsiooni infolehe neljas keeles leiate Tööelu veebilehelt

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid