Uuringu üks autoritest Kertu Liis Krigul selgitas, et meie eluvalikud peegelduvad selgelt soolestiku mikroobikoosluse mitmekesisuses. Võrreldes mujal maailmas tehtud sarnaste uuringutega on Kriguli sõnul Geenivaramu võimalused paremad selles osas, et teadlastel on juurdepääs terviseandmetele, mida tavaliselt uuringutes kasutada ei saa. „Näiteks antibiootikumide osas nägime, millal ja kui palju inimene ravimeid välja ostis ning nende tarvitamise tulemus oli näha ka tema geeniandmetes. Mujal maailmas kogutakse andmeid ravimite tarvitamise kohta peamiselt patsiendi enda küsitluse kaudu,” selgitas Krigul.

Soolestiku mikrobioom on üliolulise tähtsusega meie tervisele, mõjutades nii meie immuunsüsteemi, ainevahetust kui ka närvisüsteemi toimimist. Seetõttu on tähtis välja selgitada, millised tegurid mikrobioomi koosseisu mõjutavad ning tuvastada, kuidas mikrobioom mõjutab meie tervist.

Eesti geenivaramu uuring näitas, et kehaline aktiivsus ning hea vaimne ja füüsiline tervis olid seotud suurema mikroobikoosluse mitmekesisusega, samal ajal kui suurem kehakaal, suitsetamine, magusate jookide joomine, aga ka haigused ja ravimite tarvitamine olid seotud eri mikroobiliikide vähenemisega.

Edaspidi tahetakse täpsemalt uurida, milliseid muutusi mikrobioomis põhjustab mõni haigus, milliseid aga selle ravi. Kriguli sõnul on igal juhul selge, et soolestiku olukord mõjutab meie tervist oluliselt rohkem, kui me siiani oleme arvanud, nagu ka ravimite hulk ja valik.
1x
00:00