Meie majandusmetsades on metsa istutamine ja kiire taasmetsastamine igati tänuväärne tegevus. See on metsaseaduse alusel ka metsaomaniku kohustus. Keskkonnaamet saab kinnitada, et valdav osa metsaomanikke seda kohustust ka täidavad – igal aastal istutatakse või külvatakse uus metsapõlv enam kui 20 000 hektaril.

Rainer Vakra

2022. aasta kevadisteks metsaistutuseks on Eesti taimlates 37,3 mln taime – nendest kuusetaimi 18,5 mln, männitaimi 13,4 mln ja kasetaimi 4,8 mln. Seda on 0,4 mln taime rohkem kui eelmisel aastal.

Kaitsealasid, kui meie peamisi elurikkuse varjupaiku, käsitletakse aga teisiti. Seal on sihiks looduslik areng ning mets ka uueneb looduslikul teel.

Üks selline rangelt kaitstav ja suure loodus- ning kultuuriväärtusega ala on ka Suur Munamägi. Munamäel on võimalik vajadusel nii üraskikahjustusi likvideerida ning juhul, kui see on kaitse-eesmärkide täitmiseks vajalik, ka puid istutada. Need on kaalutlusotsused, kus tuleb leida tasakaal kahe väärtuse vahel – kuusiku kaitse ning maastikuvaadete tagamine.

Usun jätkuvalt, et suudame üheskoos Eesti väärtuslikku ja puhast loodust hoida järeltulevatele põlvedele nii, et siin jätkub ka vastutustundlik metsamajandamine.