1. maist muutus ajateenijatele ja õppekogunemisel osalenud reservväelastele sõidukulu hüvitamise kord lihtsamaks. Varem tuli sõidukompensatsiooni saamiseks esitada sõidupilet või tõendada, et kasutatav mootorsõiduk on tema isiklik sõiduk. Edaspidi hüvitatakse sõidukulud ajateenijale ja reservis olevale isikule kuludokumente nõudmata. Sõidukulude hüvitis on 40 eurot. Kui elukoht on välisriigis, siis 125 eurot. Ajateenija peab hüvitist taotlema seitsme päeva jooksul alates puhkuselt naasmisest; reservväelane peab taotlema esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui õppekogunemise viimasel päeval.

PCR-testimine ei ole enam tasuta


Maikuust alates tagatakse tasuta PCR-testimine vaid vanemaealistele ja riskirühmadele. 2. maist suleti ka enam kui 300 000 eestlase poolt alla laaditud HOIA mobiilirakendus, mis teavitas kasutajaid lähikontaktidest COVID-19 viirusekandjatega. Mis tahes viirushaiguse sümptomite tekke korral tuleb jääda koju ja COVID-19 korral ise teavitada oma lähikontaktseid. Vajadusel pöörduda arsti poole ja avada töövõimetusleht.

Toimetulekupiir tõuseb 200 euroni


Valitsus kiitis heaks toimetulekupiiri tõstmise 150 eurolt 200 euroni. Lisaks hakatakse eluasemelaenu arvestama kuluna toimetulekutoetuse määramisel. Riigieelarve seaduse jõustumisel on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kalendrikuus. Perekonna teise ja iga järgneva täisealise liikme toimetulekupiir on edaspidi praeguse 120 euro asemel 160 eurot ning iga alaealise lapse toimetulekupiir 180 euro asemel 240 eurot. Prognoosi järgi suureneb toimetulekupiiri suurenemisel toimetulekutoetust saavate leibkondade arv umbes 1300 võrra.

Toimetulekutoetuse määramisel hakatakse edaspidi eluasemekulu liigina arvesse võtma ka eluasemelaenu tagasimakset, nagu seni on toetatud peresid, kes elavad üüripinnal. See aitab raskustesse sattunud peredel eluaset alles hoida.

Praegu kehtib toimetulekupiir 150 eurot ja seda arvestatakse järgmiselt. Näiteks inimene elab üksi, saades pensioni 260 eurot, tema eluruumikulud on kokku 150 eurot kuus. Taotlejale arvestatav toimetulekutoetuse summa kujuneb järgmiselt: toimetulekupiir 150 € + eluasemekulud 150 € – pension (sissetulek) 260 € = toimetulekutoetus 40 €. Nii saab kodanik praegu toimetulekutoetust 40 eurot ja tema lõplikuks sissetulekuks kujuneb 300 € (pension 260 € + toimetulekutoetus 40 €).