Oluline on nii patsiendiportaali, e-posti kui ka kirja teel taotluse esitajatel jälgida, et kõik vajalikud andmeväljad saaksid täidetud, küsimused vastatud ja nõutud dokumendid lisatud. Ka tuleb anda nii haigekassale kui ravimiametile nõusolek oma terviseandmete nägemiseks.

Enne hüvitise taotlemist soovitab haigekassa põhjalikult tutvuda haigekassa kodulehel oleva infoga, veendumaks, et taotluse esitamine on asjakohane.