Kaja Lotman pälvis esimese eestlasena Euroopa tähtsa looduskaitseauhinna


Kaja Lotman pälvis esimese eestlasena Euroopa tähtsa looduskaitseauhinna
Kaja Lotman (keskel), koos kolleegidega Keskkonnaametist, peale medali üleandmist.Foto: erakogu

Alfred Toepferi nimelist medalit antakse välja korra aastas erakordse panuse eest Euroopa looduse kaitses ja säästvas arengus.

Keskkonnaameti nõunik Kaja Lotman sai esimese eestlasena selle Euroopa Kaitsealade Liidu medali. Toepferi Sihtasutuse esindaja andis medali üle 27. septembril Lätis Jurmalas toimunud liidu aastakonverentsi pidulikul lõpetamisel.

Medali üleandmisel toodi välja Kaja Lotmani panus Euroopa põllumajandusmeetmete loodussõbralikumaks muutmisel. Samuti on ta üks 1990. aastatel algatatud Eesti niitude ja puisniitude riikliku toetusskeemi eestvedajatest.

Toetus, mis on aidanud kaasa liigirikaste alade säilimisele Eestis, on olnud eeskujuks teistelegi riikidele. Kaja Lotman on ka kaasatud ja hinnatud ekspert mitmes üle-euroopalises looduskaitsega seotud töörühmas. Aastatel 2015 - 2017 kuulus ta Euroopa kaitsealade liidu nõukogusse.

Euroopa kaitsealade liitu kuulub üle 400 liikme 40 riigist. Liidu asutaja Alfred Toepferi (1894-1993) nimelist medalit antakse välja aastast 2008.