Foto: Andres Putting

Kui sinu katuselt kukub lumi naabri aeda, siis kes selle ära korsitama peab? Sama saab küsida lehtede ja puuokste kohta. Aga kui küps pirn või õun sinu puult naabri poole aeda kukub, siis kas naabrilapsed võivad selle ära nosida?

Vastab vandeadvokaat Kristo Kallas.

"Üldine loogika on see, et ükski isik ei tohi teisele kahju tekitada. See loogika on ülekantav ka isikute omandis olevale varale, ehk isik peab tagama, et tema varast ei tekiks teistele isikutele (nii nende varale kui tervisele ja elule) kahju.

Teatud kahjulikke mõjutusi tuleb küll seaduse järgi taluda. Nt ei ole kinnisasja omanikul õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega.

Mõjutuste tahtlik suunamine naaberkinnisasjale on keelatud. Kui aga need mõjutused kahjustavad oluliselt kinnisasja kasutamist ning neid mõjutusi ei saa kõrvaldada, tuleb maksta naabrile hüvitist.

Eelnev ei andnud siiski otsest vastust küsimusele, kuidas käituda katuselt naabri kinnistule langeva lume korral. Üldisest lähtudes saab aga siingi öelda, et kes teisele kahju teeb, peab selle korvama. On selge, et lumi langes naabri hoonelt. Seega on naaber vastutav.

Kui hoone asub piiril ja on selliselt seaduslikult ehitatud, ei ole naabril küll võimalust lume langemist tema kinnistule takistada ega keelata, ehk tegemist on mõjutusega, mida peab taluma. Küll aga tuleb siingi lähtuda põhimõttest, et naabri hoonelt langev lumi ei tohi tekitada kahju. Kuna aga olukordi on palju ja erinevaid, ei saa ma siin selgeid aluseid anda, milline kogus lund kedagi kahjustada võib. Eks kõik sõltub asjaoludest.

Samuti on ka igaühel endal kohustus vältida endale kahju tekitamist. Nii ei ole mõistlik parkida naabri maja äärde oma autot, teades, et sealt võib autole pahvatada lumekoorem."

Viljapuudega on seadus selgem

"Naabri puude ja põõsaste ning viljapuude saaduste osas on olukord selgem. Kinnisasja omanikul on õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui need kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud.

Kui kinnisasja omanik lubab alles jätta tema kinnisasjale ulatuvaid oksi, on tal õigus nende okste viljadele tema kinnisasja piirides oleva oksa ulatuses. Samuti on kinnisasja omanikul õigus viljadele, mis on kukkunud tema kinnisasjale naaberkinnisasjalt kasvavalt puult või põõsalt."