Tühi koosolekuruum Shutterstock

Meie ettevõtet ootab ees suurem koondamiste laine. Osa inimesi, kes võivad koha kaotada, on tööealised ja nemad saavad koondamishüvitist ning pea aasta aega töötuskindlustushüvitist. Aga millised toetused on ette nähtud töötavale pensionärile, kes koondatakse? Kas tema saab koondamishüvitist ja töötuskindlustushüvitist? Kui töötav pensionär lahkub omal soovil ametist, kas siis ei maksta talle mingeid hüvitisi?

Maalehe lugeja

Kindlustushüvitist koondamise korral maksab töötukassa koondatule, kelle töösuhe selle tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või kes on töölepingu üles öelnud töölepingu seaduse § 37 lõike 5 alusel. Koondamishüvitisele on õigus ka vanaduspensioniikka jõudnud inimesel ning inimesel, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension. Küll aga ei saa eelnimetatud inimesed töötuskindlustushüvitist ega töötutoetust, kuna selle maksmise eelduseks on töötuna arvele võtmine.

Lugu ilmus esimest korda neljapäevases (15.10.2020) lehes.