Endel Saar www.eesti.ca

Endel Saar, Undama külas sündinud põlishiidlane, tegi kodusaarel ajakirjanikutööd kutselisena juba aastast 1950, jätkates seda tegevust mitmes Hiiumaal ilmunud ajalehes, kirjutab järelhüüdes Endel Saare kauaaegne töökaaslane Valter Voole Hiiu Lehes.

Põhiliselt valgustas Endel Saar ajalehes Hiiumaa maaelu ja kalandust. Seepärast tunti seda pikka kasvu meest igas külas ja ka kalurite seas. Oskus inimesi küsitleda ja saadut pikalt ja põhjalikult kirja panna oli Endlil hästi tugev, kirjutab Valter Voole.

Endel Saarelt on ajalehes avaldatud lugude põhjal ilmunud viis kodulooteemalist raamatut.

Esimene (1999) rääkis Emmaste metsavendade grupist. Järgnes “Ärajäänud merereis”(1999) mootor­purjekast Alar. Pikk ja põhjalik oli “Hiiumaa kiviajast tänapäevani” (2004). Seejärel “Sõruots — Hiiumaa lõunarand” (I osa 2006 ja II osa 2007) ning lõpuks raamat “Metsakülade keskel” (2012).

Endel Saar oli Eesti Ajakirjanike Liidu auliige ja Valgetähe ordeni kavaler.