Eakal inimesel on raske üksi hakkama saada maksete või pangatoimingutega, lisaks on tal liikumisraskusi, et käia vajadusel ise pangakontoris. Pangavolitus oli enne tehtud ühele isikule, kes oli selle lihtsalt valedega välja petnud ehk eaka inimese panka viinud ja saanud endale pangavolituse. Sellega...

Priidu Pärna