„Raamatut kirjutades pidasin väga oluliseks näidata puuviljanduse arengulugu seoses Eesti kliimaga, mis on põhjustanud viljapuude katastroofiliselt suure hukkumise karmidel talvedel ja paljude aastate madala saagikuse,“ märkis Kalju Kask. „Katsed arendada marjakasvatust, näiteks maasikatootmist ekspordi eesmärgil ei ole toonud loodetud pikaajalist edu.“

Esitlusele järgneb infopäev, kus saavad sõna Polli Aiandusuuringute Keskuse teadlased. Seejärel külastatakse õitsvat õunaaeda ja tutvutakse sordivõrdluskatsetega.

Raamatu väljaandmist toetas Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond.