Koolirõõmud ja -mured

Koolitööst saab hästi palju positiivset tagasisidet. Eriti tore on algklassiõpetaja amet. Lapsed ütlevad ilusaid sõnu, kallistavad. Rõõmu teeb, kui keegi midagi ära õpib - saab näiteks lugemise selgeks. Kuid tore on ka siis, kui laps õpib oma tundeid, näiteks viha, valitsema Alglassiõpilased on väga ausad ja õiglased. Nad saavad aru, kuivõrd tublid on nad ise ja kuivõrd tublid on kaaslased. Nad oskavad hinnata. Ja neid saab usaldada.

Äärmiselt tore on oma endisi õpilasi kohata. Ja südantliigutav, kui mõni vanematesse klassidesse jõudnud noormees või neiu oma algklassiõpetajat vaatama tuleb.

Isegi koosolekud on toredad: lapsevanematega rääkides saab selgeks, et veetakse ühte vankrit. See on mõnus tunne.

Õpetaja Kaire oskab hinnata ka klassivälist tegevust: talle meeldivad ekskursioonid ja väljasõidud, tantsulaagrid. Sellistel üritustel näeb õpilasi hoopis teise külje pealt, märkab teisi iseloomujooni. See on huvitav ja vahva kogemus.

Õpetaja Kaire usub, et tal on ka kolleegidega väga vedanud. Kaasõpetajad on sõbralikud ja toetavad. Tihti visatakse nalja. Kui juhtubki, et hommikul on tuju halb, läheb meel kooli jõudes kohe rõõmsamaks.

Pedagoogiameti pahupoolele jääb paberitöö - nii palju on kirjutamist. Mõnikord on lihtsalt jõuetuse tunne. Õpetajatöö ei lõpe kellaga. Kodus tuleb vihikuid parandada ja tunde ette valmistada, kuid koju kipuvad ka mured kaasa. Siis, kui mõni laps on väga väsinud. Või väga õnnetu. Õpetaja saab küll lohutada, kuid ei saa alati olukorda muuta. See on väga valus. Õpetajatööd saab teha ainult inimene, kellele see amet väga meeldib, kellele lapsed väga meeldivad. Ja pedagoogil peab olema mõistev ja toetav pere.

Tänapäeva lapsed

Tänapäeva lapsed on hästi julged ja avatud. Räägivad oma rõõmudest ja muredest. Paraku muretsevad nad päris palju, isegi täiesti kaugete asjade, näiteks võõraste inimeste töö- või rahapuuduse pärast. Lapsed usaldavad õpetajat.

Õpetaja Kaire ärgitab oma õpilasi ikka rääkima. Sest kui laps räägib, on võimalik aidata. Ka siis, kui on väike kiusamine või narrimine. Siis tuleb seda otsekohe arutada. Mõni kiusaja ei taipagi, et ta teeb kaaslasele haiget. Aga kui tunnetest rääkida, saavad asjad selgeks ja enam oma eksimusi ei korrata. Sest lapsed on loomult head. Õpetaja innustab lapsi ka oma tegematajätmistest kõnelema. Ta teab, et ei tohi kohe riielda, tuleb uurida, miks nii juhtus. Sest sageli on põhjus olemas. Kui pisike poiss või tüdruk saab mitu korda kurjustada, siis ta ei julgegi enam rääkida. Väikesesse südamesse ei tohi muret jääda.

Vanasti olid lapsed viisakamad. Teadsid, kuidas käituda teatris, kontserdil, ekskursioonil. Tänapäeval pole haruldane, kui poiss või tüdruk läheb sõbra koju, uurib ja puutub seal luba küsimata võõraid asju. Või teeb midagi muud sobimatut. Võib-olla tuleb see vahetu suhtlemise puudujäägist: palju võtavad aega arvutid, elektronmängud. Otsest omavahelist rääkimist on vähemaks jäänud. Lisaks närvilisus, kiirustamine, rabelemine. Tähtis on, et laps näeks ja mõistaks kaaslast enda kõrval. Seda õpetab just silmast silma suhtlemine.

Erivajadustega lapsed

Õpetaja Kaire on õpetanud aastate jooksul mitmeid erivajadustega lapsi - oma klassis, koos tavalastega. Ta arvab, et puudega laps muudab klassi palju paremaks. Ja on suur rõõm, kui ta saab hakkama ja suudab edukalt lõpetada. Seetõttu - et paremini mõista ja osata - õppis ta Tallinna Ülikoolis eripedagoogikat. Programmis oli palju psühholoogiat. Hea kogemuse andis kolmenädalane koolitus Taanis - seal õpivad erivajadustega lapsed tavalastega koos ja saavad suurepäraselt hakkama. Taanist jäi hinge ka tarkusetera, et kui tahad kedagi aidata, pole võimalik midagi valesti teha.

Õpetaja Kaire on tänulik, et Saku koolis on ikka võimaldatud erivajadusega lastel tavaklassides õppida. Sellest on rõõmu olnud nii õpetajal kui õpilastel. Lapsed on õppinud pisut teistsuguste vajadustega kaaslasi mõistma. Mitte kunagi pole niisuguseid lapsi kiusatud - on hoopis abistatud ja hoitud. Erinevuste märkamine kasvatab tolerantsust. Tänagi on klassis kuulmisvaegusega Kristi. Ja Kristil on isiklik abistaja Laine Seller, kes ka teisi lapsi toetab ja kuulab ning õpetajale suureks abiks on.

Kuidas õpetaja puhkab?

Kaire Põld kinnitab, et õpetajal jääb puhkamiseks aega väheks. Tahaks palju rohkem teatris käia, palju rohkem lugeda… Vaheldust ja rõõmu pakub aiatöö, eriti kevadeti. Aga kõige enam annab jõudu annab oma pere: abikaasa Tiit ning täiskasvanud tütred Diana, kes Saku koolis muusikaõpetaja, ja Evelin, kes keskkonnaalal tegev. Kõigekõige rohkem toovad aga rõõmu lapselapsed: 4aastane Lucas ja 2aastaneLenna. Lapselapsed käivad sageli külas, eriti armastavad nad vanaemaga Saaremaa maakodus olla. Lucasest ja Lennast rääkimine toob Kaire Põllule naeratuse huulile.

_________________________________________________

Endised õpilased õpetajast:

Kaire Põllu puhul on tegu äärmiselt sümpaatse inimesega, kes hoolis algkooli aegadel klassijuhatajana meist nagu oma lastest. Ta tunneb siiani huvi, kuidas meil läheb. Temaga kohtumine toob naeratuse näole ja meeldivad mälestused algklassidest soojendavad alati südant. Paremat õpetajat on endale raske tahta ning ilmselt tänu temale oleme täna sellised isiksused nagu oleme - varases nooruses antud eeskuju mõjutab inimesi tugevalt. Teenitult aasta parim õpetaja!
SIIM SADRAK, SG, 12.a

Hooliv, lastesõbralik ja alati rõõmsameelne - need kolm sõna iseloomustavad õpetaja Kaire Põldu kõige paremini. Temaga sai vabalt suhelda ning ta oli suurepärane klassijuhataja. Õpetaja Kaire tegeles meiega ka kooliväliselt väga palju, saime temaga pärast tunde rääkida, ta tundis huvi, kuidas meil läheb. Siiani, kui kohtume, on õpetaja meie tegemistest huvitunud.
ANETE NÕULIK, SG, 8.a

Minu algkooli klassijuhataja Kaire Põld on suurepärane õpetaja. Ta suudab väga hästi ja kergelt õpilastele ained selgeks teha. Õpetaja Kaire ladus meile tugeva põhja, tänu sellele oli meil ka pärast neljandat klassi hea oma haridusteed jätkata. Õpetajana on ta väga järjekindel, viisakas ja rõõmsameelne. Ta usub oma õpilastesse ja on abivalmis, aidates neid nii koolisisestes kui ka koolivälistes muredes. 
KRISTEL KOPEL, SG, 8.a

Õpetaja Kaire Põld õpetab alati innukalt, rõõmsalt ja elavalt. Mis peamine, klassijuhatajana oli ta väga lõbus, hoolitsev, alati aitas, kui mingi probleem tekkis. Ta korraldas erinevaid huvitavad üritusi ja ekskursioone, eredalt on meelde jäänud käik tema maakoju Saaremaal.
GERT KEVIN KURMISTE, SG, 12.a