Projektis osaleb üks õppeasutus igast partnerriigist, keda on kokku kuus. Projekti eesmärgiks on luua osalevate õppeasutuste täiskasvanud inglise keele õppijatele võimalusi suhelda omavahel nii virtuaalselt kui reaalselt. Virtuaalset suhtlemist soositakse sellepärast, et täiskasvanud, eriti need, kes alles lihvivad oma inglise keele oskust, on tihti jäänud digitaalse lõhe ebasoodsamale poolele ning ei kasuta aktiivselt interneti pakutavaid suhtlusvõimalusi. Seetõttu käivad projektis osalejad üksteisega läbi näiteks Facebooki vahendusel ning iga osaleja koostas projekti esimeses faasis arvutipõhise õppematerjali, mis tutvustas mingi nurga alt tema kodukanti. Oma inglise keele kursuse käigus tegid projektis osalejad kõik partnerriikide õppijate koostatud ülesanded ka läbi. Nendega võib tutvuda projekti kodulehel: http://languageadventure.wordpress.com/.

Nüüd on kätte jõudnud projekti teine faas, mille käigus osalejad külastavad üksteise õppeasutusi ja kodukanti ning saavad kohtuda interneti vahendusel sõpradeks saanud projektikaaslastega ja näha ka paljusid koostatud ülesannetest tuttavaid paiku. Esimesena saidki kõigi riikide tiimid kokku 11.-13. mail Eestis, kust edasi suunduti kaheks päevaks Lätisse.

Lühikese Eestis veedetud aja jooksul jõudsid meie külalised tutvuda Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga, kus enamik keeltekooli kursusi läbi viiakse, jalutada mööda jõepromenaadi kirikuni, külastada klaasikoda Linnaalustel, Varbola linnust ning teel Lätisse ka Tolkuse raba. Tallinnas vaadati ringi Kadrioru pargis ja lossis, käidi omal valikul kas Vabaõhumuuseumis või Botaanikaaias ning mõni jõudis ka Meremuuseumi Lennusadamasse, mis samal nädalavahetusel avati. Olulisim eri rahvustest inimesi liitev ettevõtmine oli aga orienteerumismäng - nn aardejaht - Tallinna vanalinnas. Rajale mindi kaheksa segavõistkonnana (sh ka eestlased), kes pandi kokku loosi tahtel. Ehkki pea kogu Eesti- reisi ajal saatis meid talviselt kõle ilm, jäid külalised siin kogetuga väga rahule ning nii mõnigi kinnitas, et tuleb siia tagasi. Üks belglasest külaline mainis, et Eestis on tal tunne, et ta viibib Lääne-Euroopas. Hispaanlannadele meeldis väga Rapla idüllilisus ning kogu Eesti oli neile paistnud „muinasjutumaana". Aardejaht Tallinna vanalinnas pälvis aga kiidusõnu mitte ainult välismaalastelt, vaid ka Eestist pärit osalejatelt. Nii Eestis korduvalt käinud soomlaste kui eestlastegi hulgas oli neid, kes imestasid, et nad alles nüüd Tallinnas enda jaoks nii palju põnevat avastasid.

Projekti „An InterACTIVE LANGUAGE Adventure across Europe" selgeks lisaväärtuseks on asjaolu, et selle käigus saavad osalejad tutvuda ja mõtteid vahetada inimestega eri elualadelt - majandustudengitega, koduperenaistega, ooperilauljatega, õpetajatega jne. Seltskond on kirju ja põnev, ent kõiki osalejaid ühendavaks jooneks on keskmisest suurem õppimisvalmidus ja avatus teistele kultuuridele. Grundtvigi programmi motoks on: „Õppida pole kunagi hilja". Ja nagu meie projekti käigus selgunud on, võib õppimine täiskasvanueas olla vägagi nauditav.