Vähesed oskavad seda kohta praegu veel Tui pargiks nimetada, aga loodetavasti saab see nimi ajapikku omaks ja püsivaks. Nime sai see plats maaomanike järgi - maa kuulub perekond Tuidele, kes on selle andnud 30 aastaks Harku vallavalitsuse valdusesse tingimusel, et seda kasutatakse avalikkuse huvides ning et sinna ei rajata hooneid. Vastutasuks selle maa kasutamise eest annab Harku vallavalitsus igal aastal välja perekond Tui nimelist stipendiumi meie valla kultuurielu silmapaistvaimatele esindajatele.

Moodsa ja areneva asula keskmes asuv roheala vajab aga kindlasti esinduslikumat ja läbimõeldumat kontseptsiooni, kui seda on praegune sissetallatud teeradadega suur muruväljak. Vallavalitsus korraldas roheala pargiks kujundamise ideekonkursi. Võistlusele laekunud kuus tööd olid põnevad ning omanäolised ja pargi projekteerimisel on plaanis kasutada parimaid osasid erinevatest töödest. Võidutööks valiti visioon, mille olid loonud arhitektid Egni Muuga ja Kristiina Kokk.

Nende nägemus arvestas kõige enam juba olemasolevaid teeradu ja pinnavorme ning pakkus põnevaid lahendusi nii laste mänguväljaku kui ka haljastuse ja puhkealade osas. Sel aastal seisab veel ees idee põhjal projekti koostamine.

Pargi rajamise edasine ajagraafik sõltub eelarve võimalustest. Kohtumiseni Tabasalu Päevadel Tui pargis!