Raskendatud ning sageli eluohtlik on ka jalakäijate liiklemine," kirjeldab Harku valla arendusosakonna juhataja Nele Nõu suuremaid murekohti.

Lahendustest on tema sõnul veel vara rääkida, sest neid pakub pärast analüüsi läbiviimist vallale AS Ramboll. Küll aga kinnitab Nõu juba praegu, et kindlasti ei keskenduta ainult parklate rajamisele, vaid parkimise lahenduse korraldamisele laiemalt. "Pole välistatud, et olenevalt muudatustest tuleb algatada ka detailplaneering," selgitab ta.

Esimesed lahendusettepanekud loodab vald saada juba oktoobri lõpuks.

Parkimine tasuliseks

Olukorda on proovitud leevendada ka varem. Nii on palavate ilmade korral liiklust ohjama saadetud reguleerijaid.

"Sel aastal oli probleem selles, et keegi ei olnud valmis lepingut tegema, sest valmisolek kohale tulla peab olema pidevalt, reaalselt võib abi vaja minna aga vaid ühel-kahel päeval suve jooksul," selgitab Nõu, miks ka see võimalus ära langes.

Järgmisel aastal peaks valmima kergliiklustee Tallinnast Vääna-Jõesuuni, mis säästaks autota randaminejaid Klooga maanteel kõndimisest. Samuti on arendusosakonna juhataja sõnul arengukavasse sisse kirjutatud randa viiva Luige tee äärse jalakäijate tee väljaarendamine.

"Paraku ei ole seegi lõplik lahendus, sest inimesed on mugavad ja tahavad ikka randa autoga tulla," selgitab Harku abivallavanem Vello Viiburg.

Abivallavanem kinnitab, et midagi kardinaalset ei ole mõtet liikluskorralduse muutmises loota enne, kui piirkonnas on ellu viidud veemajandusprojekt. "Lepingud on selles osas sõlmitud ja kopad hakkavad varsti tööle. Tähtajaks on 2015. aasta suvi," selgitab Viiburg.

Küll näeb abivallavanem ühe kiire võimaliku lahendusena tasulise parkimise sisseviimist praegustes parklates.

Palju on kaalutud ka võimaliku uue parkla rajamist. Siiski nähakse seda praegu pigem viimase alternatiivina.

Lahendused olemas

Külade edendamise seltsi juhatuse esimehe Märt-Erlend Agu sõnul ei tasu uue ja suure parkla rajamist siiski peljata. "Paljud arvavad, et parkla seisaks talvel tühjana, aga kui tulevikuperspektiivis mõeldakse siia luua lasteaed, kool ja poed, siis küll leiaks ka parkla kasutust," räägib Agu.

Samas on mees kindel, et ainuüksi parkla probleemi ei lahendaks. Tema sõnul võiks kaaluda ka võimalust muuta randaviivad teed hooajaliselt ühesuunaliseks. "Luige teelt toimuks sissesõit ja mööda Metsavahi teed pääseks välja," toob ta näite.

"Kui hakata arvutama, palju neid autosid reaalselt on, siis oleks vaja vähemalt kahe hektari suurust väljakut. Tundub suhteliselt jabur mõte võtta maha nii palju metsa selleks, et näiteks viieks päevaks autosid ära paigutada," selgitab Ramboll Eesti juhtivkonsultant ja projekteerimisosakonna juhataja Raul Vibo.

Küll on ta kindel selles, et realistlik lahendus probleemidele siiski eksisteerib. Selle leidmisel tuleb aga arvestada, millised on valla rahalised võimalused.

"Selge on see, et ehitamine on kallis ning tuleb vaadata, ehk saab asju lahendada lihtsamalt," räägib Vibo.