Lisaks tööandja staatusele on OÜ Suigu Veod toetanud kohaliku kogukonna eluolu parimal võimalikul moel. Nii on Suigu Lasteaia-Algkooli parimad õppurid saanud alates 2000. aastast ettevõttelt rahalist preemiat. Õpilaste sõnul on kevadine preemia suureks stiimuliks hästi õppida. On leitud võimalusi ka lasteaia sponsoreerimiseks. Lasteaiarühmad on toetust kasutanud näiteks mööbli ja vaipade ostmiseks, samuti lastele ürituste ja väljasõitude korraldamiseks. Suigu lasteaialapsed ja õpilased on käinud tutvumas ka OÜ Suigu Veod töödega. Jaanus Arenberg tutvustas lastele masinaparki ja rääkis, milles masinameeste töö seisneb. Samuti on ettevõtte sageli abiks lasetaia-algkooli remonttöödel ning külaseltsi tegemistes, parandades ja korrastades ruume ning küla mänguväljakuid. Remont- ja kopatöid tehakse samuti sponsorlusena.

Arvestades osaühing Suigu Veod igakülgset panust kohaliku kogukonna eluolu parendamisse viimase kümnendi jooksul on nad igati õigustatud kandma Are valla parima ettevõtte tiitlit.