Kõige suurem osalejate arvu kasv on orkestriliikmete hulgas, kus on peole oodata üle 500-liikmelist ühendorkestrit. Käesoleval aastal alustas tööd maakonna noorte rahvamuusikaorkester, mille tulemusena saame laval näha ja kuulda korraga 160 pillimängijat (koos täiskasvanud rahvamuusikutega).

Tantsurühmi registreerus 170 kollektiivi 2695 tantsijaga ning 129 laulukoori 3578 lauljaga. Harjumaa peol esinevad kõik vanuserühmad alates 1. klassist kuni memmede-taatideni. Lisaks on peole kaasatud käsitööharrastajad ning koolide käsitööringid.

Keila linnast on end laulu- ja tantsupeole registreerinud 25 kollektiivi. Tantsurühmi on 13. Kultuurikeskuse nime all esindavad peol Ilma Adamsoni juhendatavad nais- ja segarühm Keikal ning naisrühm Koidula, Reet Leemetsa juhendatav Reeda rühm ja Keila Pensionäride Ühenduse memmederühm, Aire Tomsi juhendatav noorte segarühm Pillerkaar ning Andres-Aare Toominga juhtimise all 1.-2. klassi õpilastest koosnev segarühm Spekter. Keila Koolist lähevad peole 5 algklasside segarühma ja 1 naisrühm Põhjatäht (juhendajad Anniki Kase ja Aire Toms). Koore on Keila Koolist peole registreerunud neli: mudilaskoor, lastekoor, noortekoor ja poistekoor (koorijuhid Anu Matteus, Tiia Peenmaa, Kadi Härma, Sille Apri). Laulvatest poistest Keilas puudust ei tunta - peole on end kirja pannud teinegi, kultuurikeskuse tiiva all tegutsev poistekoor (dirigent Elviira Alamaa).

Sille Apri toob peole veel kaks mudilaskoori, ühe endanimelisest laulustuudiost ja teise Rukkilille lasteaiast. Loomulikult ei puudu peolt segakoorid Keila (koorijuhid Anu Matteus ja Arvo Pihlamets) ja Miikael (Pille Metsson) ning naiskoor Maali (Tiia Peenmaa ja Astrid Randla). Orkestritest on peo nimekirjas Keila Linnaorkester (Valdo Rüütelmaa ja Triin Viljus) ja Harju KEKi rahvamuusikaorkester (Pille Karras).

Keila vallast on Harjumaa laulu- ja tantsupeole registreerunud 9 kollektiivi, põhiliselt Laulasmaa Kooli koorid ja rahvatantsurühmad ning Lahepere Kultuuriseltsi juures tegutsev segakoor Laulvad Liivad (juhendaja Piret Arikainen), Reet Leemetsa ning Age Leedo juhendatavad nais- ja segarühm Lahepere Lained. Klooga Kultuuri- ja Noortekeskust esindab peol memmede rühm (Reet Leemets).

Harjumaa laulu- ja tantsupeo motoks on „Ajamustrid" ning sellega tähistatakse 120 aasta möödumist esimesest maakonna laulupeost. Viimati toimus Keilas Harju maakonna laulupidu 2006. aastal ning see kandis motot „Üksteist peab hoidma".

Pidu on tasuta üritus nii osalejatele kui ka publikule.

Samaaegselt laulu- ja tantsupeoga toimub Keilas lastekaitsepäeva tähistamine lastelinnakuga ning Keila linna 75. aastapäeva tähistamine ja laat.

Registreerimine lõppes ka 2014. aastal toimuvale XXVI laulu- ja XIX tantsupeole „Aja puudutus. Puudutuste aeg".

Sinnagi soovib Harjumaalt pääseda 278 kollektiivi kokku 6008 osalejaga.