"...dateerisime radiosüsiniku meetodil ära Ruhnu 'musta' tamme, selle mis oli 1,3 m liivakihi all ja trassi paigaldamisel välja tuli. Dateerimiseks kasutasime välimisi aastarõngaid, mis peaks andma puu
vanuse hukkumise ajal. Vanuseks on 3580+/-40 14C aastat (Ta-3013). Kalibreeritult on vanusevahemik seega 3990-3720 aastat ja mediaanvanus 3880 aastat. Georadari uuring tamme lähiümbruses näitab, et võimalikke tüvesid võib seal veel rohkemgi olla."Vaata pilti siit.