Noortega saadakse kokku neljal korral - reedeti pärast õppetööd: 18. jaanuaril, 25.jaanuaril, 1.veebruaril ja 8.veebruaril. Üritus on noortele tasuta ning noored tuuakse kohale transpordiga ja viiakse ka tagasi koju.

Projekti toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, Integratsiooni- ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ja kaasfinantseerija on Keila Vallavalitsus.